Nový Jičín změnil pravidla pro přidělování dotací

Nový Jičín má nová pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města. Zastupiteli schválená směrnice definuje osm programů, na které lze finanční prostředky čerpat.  Peníze jsou určeny na sport, kulturu, obnovu kulturních památek, volnočasovou a sociální oblast, hospicovou péči, životní prostředí a na estetizaci objektů. Na uvedené aktivity by mělo v příštím roce připadnout téměř 27 milionů korun milionů korun, o 4,5 milionu korun více, než bylo vyčleněno v letošním rozpočtu.

Číst dál...

Školáci dali návrhy, jak zlepšit nejen jejich školu, ale i město

V průběhu května proběhla ve městě dvě školní fóra, a to na ZŠ Jubilejní a ZŠ Komenského 66. Celkem 75 žáků z pátých až devátých ročníků se mohlo vyjádřit, co by chtěli zlepšit nejen ve škole, ale také ve městě. Na ZŠ Jubilejní by si děti přály obnovit bufet a automat na mléko, opravit tělocvičnu s hřištěm, zavést veřejné Wi-Fi na pracovišti Dlouhá 56, obnovit venkovní třídu, či zavést exkurze do zahraničí. Na ZŠ Komenského by žáci chtěli také znovuobnovit bufet a dále by také například uvítali větší šatny a společnou místnost s gauči a knihovnou, vybudovat venkovní volejbalové hřiště. Děti by se také chtěli o velké přestávce odpočívat v atriu školy.

Číst dál...

Město buduje kontejnerová stání

Nový Jičín i v letošním roce investuje do výstavby a rekonstrukce stanovišť pro nádoby na směsný, separovaný a biologický odpad. Do konce června vzniknou nová kontejnerová stání, případně se opraví ta stávající, v ulici Budovatelů, Mendelově, Jubilejní, Gregorově, Nádražní a Slezské. Město buduje zpevněné plochy pro umístění nádob na odpad od roku 2012. Chce tím zvýšit estetiku prostor, ale zejména zajistit občanům komfortnější přístup ke kontejnerům.

Číst dál...

Občané Nového Jičína se poprvé zapojili do participativního rozpočtu

V Novém Jičíně mohli občané letos poprvé využít participativního rozpočtu k realizaci svých návrhů k rozvoji města. Do Projektů pro Nový Jičín 2018 autoři přihlásili čtyři náměty na úpravu veřejných ploch a zkvalitnění života ve městě. Všechny čtyři projekty příslušné odbory úřadu vyhodnotily jako realizovatelné. Nyní bude záležet na veřejnosti, kterému nápadu dá svůj hlas.

Číst dál...

REKLAMA