V minulosti se několikrát sešli příznivci jógy, aby cvičili jógu a meditovali pod širým nebem v městském parku v Bruntále. Tentokrát poprvé vyjeli do polského Prudniku, aby přinesli tento způsob relaxace také do tamního městského parku.
 
Akce proběhla v sobotu 9. 6. 2018 pod vedením Anny Haderkové ze sdružení Jóga pro život.Na místě se sešlo téměř 30 českých a polských účastníků, včetně zájemců z řad handicapovaných z Prudniku. Další zájemci přihlíželi z okolních laviček. Akce měla na polské straně velký ohlas, mezi jinými přišli zástupci místního tisku, Muzea, přespolní účastnice z Glucholaz apod. Cvičila se „Jóga v denním životě“, následovala dechová cvičení a meditace. To vše pod dvěma statnými stromy, které dodávaly účastníkům svou energii.
Velkou účast na akci podpořilo krásné letní počasí.Na závěr účastníci obdrželi tričko, jako upomínku a při společném občerstvení proběhla přátelská česko-polská debata nad dalšími možnostmi společného setkání vyznavačů jógy.
Akce byla uspořádána v rámci projektu Cestujme za společným pohybem, č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001188, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

REKLAMA