REKLAMA

V Novém Jičíně mohli občané letos poprvé využít participativního rozpočtu k realizaci svých návrhů k rozvoji města. Do Projektů pro Nový Jičín 2018 autoři přihlásili čtyři náměty na úpravu veřejných ploch a zkvalitnění života ve městě. Všechny čtyři projekty příslušné odbory úřadu vyhodnotily jako realizovatelné. Nyní bude záležet na veřejnosti, kterému nápadu dá svůj hlas.

 

REKLAMA

„Na začátku roku jsme vyzvali občany, aby se zapojili do Projektů, na které jsme v rozpočtu vyčlenili 200 tisíc korun. Mělo jít spíše o menší záměry, jak změnit k lepšímu například hřiště, zeleň nebo mobiliář ve městě. Podmínkou bylo, že se místo realizace navrženého nápadu musí nacházet na pozemcích nebo v budovách patřících městu, a že cena za jeden projekt nesmí přesáhnout 100 tisíc korun,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Občané například navrhli, aby se u hřbitova ve Straníku, místní části Nového Jičína, rozšířila zpevněná plocha na parkování. Ve Straníku by si také přáli venkovní fitness s prvky, na kterých by mohly pod širým nebem cvičit všechny věkové kategorie. U soukromé školy a rodinného centra na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně by mohlo vzniknout, pokud projekt najde podporu, malované dětské hřiště s opičí dráhou nebo skákacím panákem, stávající hřiště by se doplnilo o basketbalové koše pro malé děti a fotbalové branky.

K propagaci sportování a pohybu občanů směřuje i čtvrtý projekt, Make up Nový Jičín. Navrhuje, aby výstupy pěších, běžců nebo cyklistů na kopec Svinec evidovalo zařízení snímající otisk prstů. On-line počty zdolaných tras by pak byly zaznamenány na samostatných webových stránkách. Smyslem nápadu není jen zdravé sportovní soutěžení, ale také zatraktivnění procházek do lokalit města.

„Náklady na realizaci předložených námětů se pohybují v částkách od 40 do 100 tisíc korun. Všechny nápady budou v příštím týdnu představeny na Veřejném fóru a na stránkách www.novyjicin.cz/zdravemesto, kde se o nich bude také hlasovat. Uvidíme, co si veřejnost vybere a co se ještě v letošním roce vybuduje,“ doplnil starosta města Jaroslav Dvořák.

REKLAMA