REKLAMA

18. 6. 2018. Dvě etapy, v rámci kterých bude postaveno celkem 13 objektů pro 159 klientů Čtyřlístku, bude dokončeno v roce 2021. Náklady budou hrazeny až z 90 % z integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Rozdíl mezi skutečnými náklady a dotací bude zaplacen z rozpočtu města. První etapa projektu zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů, kteří se přestěhují z domovů Barevný svět a Na Liščině. Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů, v každé domácnosti jich bude žít šest.

 
 
Zahájení stavebních prací je plánováno na letní měsíce. Následovat bude veřejná zakázka na dodávku nábytku, vč. mobiliáře. Do pěti nových domů se klienti podle předpokladů přestěhují na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2019.

„Hlavním cílem transformace pobytových služeb je změna současného způsobu života lidí s mentálním postižením, které je často kombinováno se zdravotním handicapem. Pracujeme na tom, aby bydleli v běžném prostředí, tak jako ostatní. Chceme jim vytvořit takové podmínky, aby měli podle svých schopností možnost volit a kontrolovat svůj vlastní život,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

REKLAMA

Pro 24 klientů Domova Barevný svět budou vybudovány dvě novostavby v městském obvodě Nová Bělá a Ostrava-Jih v části Výškovice. Projekt „Transformace Domova Barevný svět“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 35,3 milionu korun. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 41 milionu korun.

Pro 36 klientů Domova na Liščině budou vybudovány tři novostavby v městských obvodech Petřkovice a Slezská Ostrava v části Hrušov (2). Projekt „Transformace Domova na Liščině“ byl podpořen dotací z rozpočtu IROP ve výši 49,4 milionu korun. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 56 milionu korun.

Klienti, kteří se přestěhují v první etapě, mají lehčí tělesné postižení než ti, kteří získají nové bydlení ve druhé etapě. Domy z ní budou vybaveny např. speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta.

Pro klienty v Domovech Barevný svět (82 klientů), v Domově na Liščině (54 klientů) a v Domově Jandova (23 klientů) bude ve dvou etapách postaveno a zrekonstruováno celkem 13 domů pro sociální účely. V první etapě pět domů v obvodech Výškovice, Petřkovice, dvakrát v Hrušově a v Nové Bělé. Každý z nich se dvěma domácnostmi vždy pro 6 klientů (dohromady 12 osob). Druhá etapa počítá s osmi domy, pro celkem 99 klientů, kdy bude jeden z domů se třemi domácnostmi určen pro 18 osob.

Na konci obou etap bude přestěhováno do nových a zrekonstruovaných domů 159 klientů Čtyřlístku. Celkové náklady pro obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230 milionů korun.

Organizace Čtyřlístek poskytuje pobytovou i ambulantní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská) a čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Martinov, Thomayerova, Bronzová).

REKLAMA